Een goede ziel

Een goede ziel zal je geen pijn doen, zelfs als je het pijn doet … maar je zult het verliezen
.

#ziel
#zielen
#ontwaakteziel

De getuige is eigenlijk een ander bewustzijnsniveau.

De getuige bestaat naast je normale bewustzijn als een andere bewustzijnslaag, als het deel van jou dat aan het ontwaken is.

Mensen hebben dit unieke vermogen om tegelijkertijd in twee bewustzijnstoestanden te zijn.

Getuige zijn van jezelf is als de straal van een zaklamp terug naar zichzelf richten.

Bij elke ervaring – zintuiglijk, emotioneel of conceptueel – is er de ervaring, de zintuiglijke of emotionele gegevens of gedachtegegevens, en er is jouw besef ervan.

Dat is de getuige, het bewustzijn, en je kunt dat bewustzijn tranformeren in de tuin van je wezen.
.

#degetuige
#eenanderbewustzijnsniveau
#meerderebewustzijnstoestanden
#meerderelevenstegelijkleven
#hetbesefvanjouwervaring
#andersdenken
#zintuigelijkwaarneming
#gedachtegegevens

Wanneer je Aanwezig bent, wanneer je aandacht volledig in het Nu is, zal die Aanwezigheid naar binnen stromen en transformeren wat je doet.

Er zal kwaliteit en kracht in zitten.

Je bent aanwezig wanneer wat je doet niet in de eerste plaats een middel is om een doel te bereiken (geld, prestige, winnen) maar vervulling op zich, wanneer er vreugde en levendigheid is in wat je doet.

En je kunt natuurlijk niet aanwezig zijn tenzij je vriendelijk wordt met het huidige moment.

Dat is de basis voor effectief handelen, niet aangetast door negativiteit.

.
#vollediginhetNUzijn
#innerlijktransformeren
#leveninhetnu
#blijfbijjezelfenlaatjenietafleiden
#leveninhetnu

Ben jij hier omdat je omgeving er is?
OF
Is je omgeving er omdat JIJ er bent?

#ikbenjouspiegel
#weerspiegeling
#ikbenjouenjijbentmij
#jijbentdieander
#jijbentmijenikbenjou
#watjemijaandoetdoejijjezelfaan
#wezijnelkaarsgelijken
#hebjenaasteliefalsjezelf
#wetvantrilling
#blijfzoveelmogelijkbijjezelf
#gelijkwaardigheid

Hou van de dieren, hou van de planten, hou van alles.

Als je alles liefhebt, zul je het goddelijke mysterie in de dingen waarnemen.

Als je het eenmaal ziet, zul je het elke dag beter gaan begrijpen.

En uiteindelijk zul je liefhebben
.

#houdenvan
#liefhebben
#goddelijkemysterie
#hebjenaasteliefalsjezelf
#allesbegintbijjou
#gajevervullenmetzelfliefde
#openhart

Een vrij zeldzame vangst die de puzzel in elkaar zet..

Je ziet wolkentreinen gehakseld door frequenties en de aanwezigheid van het licht in deze golftreinen en dit door de ontbinding van het licht door het spectrum van 7 kleuren Regenboog van onze wereld en ether zeldzaam..

….. irisatie is ook een uitbarsting van kleurenfrequenties..

….en er zullen tekenen zijn aan de hemelen…..
.

#elkekleurheeftzijneigentrillingsfrequentie
#kleurengenezen
#zevenregenboogkleuren
#levenspuzzel .
#ontbindingvanhetlicht
#zeven
#zeldzaam
#verlichting
#tekeneneindtijd
#openbaringen

Sprookjes

Hoe vaak heb ik gehoord
dat sprookjes niet
vaak genoeg waar zijn
dat ik het geloofde.

De jongeren
kennen de waarheid
van wat echt is,
ga het ze gewoon vragen.

Wat je zult vinden
is de Vreugde en licht.

die heimelijk voor je
verborgen is gehouden.

Ik stel voor dat
sprookjes waar zijn
en zijn geschreven
om ons eraan te herinneren wat echt is.

Dus wie kies je
ervoor om
degenen te geloven die verhalen over wee verzinnen,
of degenen die verhalen over vrolijkheid verzinnen.

#sprookje
#verborgenwaarheden
#nietsiswathetlijkt

Zorg voor elkaar.

Hou van elkaar.

Geniet zoveel mogelijk van elkaar.

Dat heeft u nodig.

Als u durft knuffel als u blieft.

Van knuffelen is nog geen mens ziek geworden.

Voor de mensen die angst hebben om ziek te worden: als u normaal gesproken ook al niet met mensen omging die verkouden waren of de griep hadden.

Als u daar op let doet u genoeg en kan u elkaar gewoon omhelzen, liefhebben en van elkaar genieten.

Van elkaars gezelschap genieten.

U bent al over de drempel gestapt.

Het is om u heen.

Velen zullen het al voelen.

Ook al gaan de emoties met toren hoge pieken en dalen heen en weer

Dit hoort bij deze tijd.

Aanvaard dat.

Daar tussen door, wees een blij mens.

Geniet zoveel mogelijk van de natuur en van elkaar.

#knuffelen
#vanelkaargenieten
#nieuwetijdperk
#vijfdedimensie
#hemelopaarde
#bewandeljezielspad

geweldige Meester Ma Tzu.

Hui Hai ging eens op bezoek bij de grote Meester Ma Tzu.

De meester vroeg hem: “Waarom kom je hier?”

Hui Hai antwoordde: “Ik zoek verlichting.”

De Meester zei:
‘Waarom zou je je huis verlaten om rond te dwalen en je eigen kostbare schat te verwaarlozen?

Ik kan je niets geven.

Waarom zoek je verlichting bij mij?

De bezoeker drong bij hem aan op de waarheid: “Maar wat is mijn schat?”

De Meester antwoordde:
‘Hij is het die zojuist de vraag heeft gesteld.
Het bevat alles en mist niets.
Het is niet nodig om het buiten jezelf te zoeken. “

Zoeken veronderstelt dat het ver weg is.

Zoeken heeft het als vanzelfsprekend aangenomen dat het niet nu-hier is, dat het niet in jou is, dat jij het niet bent.

Zoeken heeft al verondersteld dat het anders is, gescheiden van jou en ergens anders, en het moet gezocht worden om gevonden te worden.

Deze vooronderstelling schept de ellende voor de zoeker.

De zoeker leeft in ellende en frustratie omdat de zoeker aan een verkeerde reis is begonnen.

De zoeker zal God nooit vinden, want God is niet de gezochte maar de zoeker zelf.

#verlichtingzoeken
#hetgroteontwaken
#frustratie
#de_zoeker
#jekostbareschat
#openjehartenvolgjegevoel
#Godzoeken
#afstemminggoddelijkheid
#jijbentdeweg
#jijbentdeweg
#wiezoektzalvinden
#wiekloptzalopengedaanworden
#jezielsmissiegaanontdekken
#jeleven180gradendraaien

.
JIJ weet wat mooi, krachtig en geweldig is?
Lees het eerste woord nog eens!
.

#alleszitinjou
#zielsniveau
#innerlijkewijsheid

Ik keek in tempels, kerken en moskeeën.
Maar ik vond het goddelijke in mijn hart
.

Jezelf afsluiten is jezelf beperken, neem de dingen zoals ze zijn, vertrouw je eigen kracht, open je deuren en geniet

#openjemooiehart
#uitjehoofdnaarjehart
#weesnietmeerverstandelijkbeperkt
#weesopenminded
#gajezelfnietbegrenzen
#alleszitinjou
#allesbegintbijjou
#doe_alles_met_liefde_en_compassie

Stop met je tijd te verdoen met de kraaien…

Breng ze gewoon naar je hoogtes en ze zullen verdwijnen…

Trek je niets aan van anderen…

Concentreer je op je doel ….. Je zielsmissie… liefde… licht
.

#verhoogjeinnerlijketrillingsfrequentie
#loslaten
#controleloslaten
#concentreerjeopjezielsmissie
#gajezielspadbewandelen
#ganaarbinnenenopenjehart
#jeleven180gradendraaien

.
“Dit was niet alleen een ontmoeting tussen twee mensen… maar een ontmoeting tussen twee zielen . “

#zielen
#ontmoeting
#energieuitwisselen
#ontwaaktezielen
#liefdeislicht
#hartliefde

Leef zoveel mogelijk in het NU.
Los van de tijdlijn
Los van verleden en toekomst.
.

#leveninhetnu
#NU
#losvandetijdlijn
#geenoorzaakgeengevolg
#hebgeenverwachtingen

Oude tegenover Nieuwe Energie

Degenen in de nieuwe energie die hebben geweigerd om ook maar een van de nieuwe geschenken te accepteren en in de oude manieren zijn gebleven hebben nu een laatste uitnodiging om aan boord van de nieuwe millenniumtrein te komen.

De stappen zijn in de laatste jaren vanaf 1989 klein geweest en velen hebben de mogelijkheid gehad om langzaamaan van de oude naar de nieuwe energie te gaan, meer kennis in zich op te nemen en hun leven te verhogen.

Sommigen van hen hebben echter geweigerd en blijven vasthouden aan de oude manieren.

Waar de overgang van het oude naar het nieuwe met kleine stapjes gemaakt had kunnen worden zal het nu een reusachtige sprong voor hen zijn.

Er zullen dus mensen zijn die in de oude energie blijven die zichzelf “lichtwerkers” noemen en zeggen dat jullie het “fout” hebben.

Zij zullen de ascentiestatus niet begrijpen en ook de beschikbare geschenken niet zien.

Zij zullen jullie vertellen dat zij hun kennis hebben verdiend door hun ervaring en dat jullie deze dingen niet kunnen hebben zonder je “contributie te betalen” zoals zij hebben gedaan.

Velen van hen zullen afscheid van jullie nemen en er zal een afscheiding komen.

Dit is de menselijke natuur, nietwaar?

Maar dit was voorspeld en verwacht bij zo’n dramatische Opwaardering, nietwaar?

~ KRYON

#laatsteuitnodiging
#openbaringen
#jezelfvoorbereidenvoordenieuwetijdperk
#brugnaardevijfdedimensie
#ascentiestatus
#afscheiding
#hetkafwordvanhetkorengescheiden
#bijbelseprofetie
#afbraakoudetijdlijnen
#derdedimensieversusvijfdedimensie
#egoversusziel
#jeleven180gradendraaien
#eindtijd

“Je hoeft je niet te verantwoorden voor wat je voelt”
.

#jehoeftjenietteverantwoordenvooreenander
#bewustzijnevolutie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s